Terug

Case studies

Tunstall wordt al jaren geassocieerd met kwaliteit en innovatie en zet zich in om baanbrekende, nieuwe producten en diensten te blijven ontwikkelen.

Uit de verschillende case studies is gebleken dat Telecare en Telehealth besparing oplevert. Patiënten vertellen ons dat Telehealth hen helpt om beter om te gaan met hun chronische aandoening; het stelt hen in staat beter hun eigen gezondheid te managen; het zorgt voor meer onafhankelijkheid en gemoedsrust; het heeft bijgedragen aan een vroegere diagnose en behandeling van hun aandoening. Telehealth moet niet gezien worden als een vervanging van de huisarts of specialist. Het helpt om mensen hun onafhankelijk te behouden en medische hulp kan tijdiger worden ingezet.

Hieronder kunt u de studies in PDF downloaden.

Telehealth: verbetering levenskwaliteit en zorgkwaliteit van mensen die leven met chronische aandoening: klik hier

Implementatie van Telecare levert forse besparingen op in Essex: klik hier

Whole System Demonstrator  (WSD) programma: klik hier