Terug

Consultancy en Project Management

Wij stellen hoge eisen aan het voorbereidings-, implementatie- en nazorgtraject. Hiervoor hebben wij een zeer adequate besturingsmethodiek ontwikkeld. Deze methode is toegespitst op communicatieprojecten en is volgens de ISO 9001 certificering. De methodiek is gebaseerd op een gestructureerde manier van werken waardoor projecten exact volgens de gemaakte afspraken worden gerealiseerd. Een Project Manager van Tunstall heeft de leiding over het onderdeel betreffende de Tunstall levering en is verantwoordelijk voor de juiste en volledige uitvoering ervan. Tevens is hij verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van de in opdacht vermelde producten en diensten, conform de vastgestelde specificaties. Hij begeleidt uw organisatie bij de implementatie van de voorzieningen en is voortdurend als adviseur beschikbaar. Hij kan voor iedere bedrijfsdiscipline op het gebied van communicatie een beroep doen op de aanwezige expertise binnen ons bedrijf. Bovendien zorgt hij ervoor dat het project soepel verloopt en dat kosten en overlast voor uw organisatie tot een minimum worden beperkt.

 

Daarnaast biedt projectmanagement u:

-      Een plan van aanpak en een draaiboek;

-      Regelmatig projectoverleg over inhoudelijke aspecten;

-      Regelmatige voortgangsrapportage;

-      Een heldere procedure rond de technische oplevering.

 

Het Plan Van Aanpak wordt na aanvaarding van de offerte opgesteld. Na bedrijfsvaardig opleveren van het systeem wordt een Proces-verbaal van Oplevering getekend.
Neem voor meer informatie contact op met Tunstall.