Terug

Langer zelfstandig thuis wonen

Ouderen, hulpbehoevenden en mensen met een chronische aandoening willen (natuurlijk) zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een terechte wens, die niet alleen de kwaliteit van leven verhoogt, maar uiteindelijk ook de zorg ontlast.

Langer zelfstandig thuis wonen

Vallen

De angst om te vallen speelt vandaag de dag een steeds grotere rol in de levenskwaliteit en de mate van onafhankelijkheid van ouderen. Om een einde te maken aan deze onzekere gevoelens en situaties, ontwikkelde Tunstall een speciale applicatie. Deze 'Vallen'applicatie bestaat uit een aantal flexibele Telecaresensoren, die de gevolgen van een val beter dan ooit kunnen managen. Kortom, bewoners voelen zich een stuk veiliger en de medische kosten ten gevolge van een val zullen aanzienlijk verminderen.

Hulp bij Vallen

Dementie

In Nederland lijden momenteel een kwart miljoen mensen aan een vorm van dementie (bij ongeveer 70.000 mensen is de diagnose nog niet gesteld), een aantal dat door de sterke vergrijzing en stijgende levensverwachting in 2050 naar verwachting verdubbeld(!) zal zijn. Tunstall heeft inmiddels een leidende positie op het gebied van de zeer geavanceerde monitoringstechnologie verworven. De (draadloze) applicaties zijn in iedere (huis)kamer toepasbaar, waardoor de verschillende verschijnselen van dementie voortaan in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden.

Hulp bij Dementie

Epilepsie

Epilepsie is een verzamelnaam voor symptomen die duiden op een functiestoornis in de hersenen. Epileptische aanvallen ontstaan dan ook door een even plotselinge als tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in het menselijke brein. Tunstall biedt met haar speciale epilepsie-applicatie ondersteuning aan zowel epileptici zélf als diens familie- en vriendenkring.

Hulp bij Epilepsie

Medicatie

Uit recent onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gebleken, dat het met de medicatieveiligheid in de langdurige zorg en 'zorg-aan-huis' erbarmelijk is gesteld.

Hulp bij Medicatie

ADLife

Oplossing voor het monitoren van de Activiteiten van het Dagelijkse Leven. Activiteitenmonitoring richt zich op het vroegtijdig signaleren van (plotselinge) veranderingen in het dagelijkse functioneren van mensen. Veel te vaak wordt namelijk pas ná een ongeval, herhaaldelijke misverstanden of andere negatieve ontwikkelingen ontdekt en erkénd, dat er iets 'gaande' is bij de ouder wordende perso(o)n(en) in kwestie.

Hulp bij ADLife

Zintuiglijke beperkingen

Circa 90% van de mensen met ernstige visuele problemen in Nederland is ouder dan 65 jaar. Er zijn ook bijna 1,5 miljoen dove en slechthorende mensen. Dit vertegenwoordigt bij elkaar dus een groot deel van de Nederlandse bevolking en in het bijzonder een groot deel van de bestaande Telecare gebruikers. Door hun beperking is het heel belangrijk dat deze mensen en vooral de mensen die alleen wonen, snel gealarmeerd worden als er een alarmoproep in hun huis wordt gemaakt.

Hulp bij Zintuiglijke beperkingen

Veilig en Comfortabel Wonen

Langer thuis (willen) wonen gaat onder meer helaas gepaard met het feit, dat ouderen steeds angstiger worden om 's avonds de deur open te doen. Kortom, het gevoel van onveiligheid in de eigen leefomgeving neemt steeds meer toe. Tunstall brengt het veiligheidsgevoel van mensen weer terug met een groot aantal Veilig en Comfortabel Wonen-applicaties.

Hulp bij Veilig en Comfortabel Wonen