Terug

Zorg op afstand

Volgens de meest recente prognoses van diverse (onderzoeks)instellingen zal het aantal chronisch zieken in Nederland – mede 'dankzij' de sterk toenemende vergrijzing en de steeds hogere levensverwachting in ons land – in de komende decennia nog aanzienlijk stijgen.

Zorg op afstand

Chronisch Hartfalen

In Nederland lijden momenteel ruim 200.000 mensen aan chronisch hartfalen, een aantal dat tot aan het jaar 2020 naar schatting met nog eens 37% zal stijgen. Mensen die lijden aan deze ernstige aandoening, zijn voor de rest van hun leven 'veroordeeld' tot periodieke controles van een specialist. Het monitoren van CHF-patiënten in hun eigen woon- en leefomgeving, stelt de betrokken zorgprofessionals in staat de ontwikkeling de aandoening nauwlettend in de gaten te houden en – indien wenselijk of noodzakelijk – verdere actie te ondernemen.

Hulp bij Chronisch Hartfalen

COPD

COPD geldt - naast chronisch hartfalen (CHF) – momenteel als één van de meest voorkomende ziekten ter wereld. Het monitoren van patiënten in hun eigen woon- en leefomgeving, stelt de betrokken zorgprofessionals in staat de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of aandoening nauwlettend in de gaten te houden en – indien wenselijk of noodzakelijk – verdere actie te ondernemen.

Hulp bij COPD

Diabetes

Diabetes (ook wel suikerziekte genoemd) is de meest voorkomende ziekte in Nederland. Diabetes heeft voor veel patiënten overigens een zogeheten domino-effect: mensen met diabetes krijgen in veel gevallen namelijk ook te maken met (bijvoorbeeld) hart- en vaatziekten, uitval van nieren en slechtziendheid. Een betere regulering van diabetes vermindert de kans op langetermijnrisico's als oog-, zenuw-, nier- of hartcomplicaties of infarcten. Niet meer dan logisch dus, dat Tunstall specifieke apparatuur voor de groeiende medische doelgroep diabetici heeft ontwikkeld.

Hulp bij Diabetes